Regulamin promocji "CENOWE SZALEŃSTWO"

Jak skorzystać z promocji „CENOWE SZALEŃSTWO” ?

1. Ze strony internetowej https://vistula.pl/hity-cenowe-4 dodaj do koszyka produkty oznaczone emblematem „CENOWE SZALEŃSTWO”.

2. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy produkcie, za garnitur zapłacisz 399,99 zł 499,99 zł lub 699,99 zł; za marynarkę zapłacisz 249,99 zł 299,99 zł lub 399,99 zł. Za koszulę zapłacisz 69,99 zł lub 99,99 zł. Za spodnie 79,99 zł lub 119,99 zł, za sweter zapłaczisz 59,99 lub 99,99 zł, za kurtkę zapłacisz 179,99zł lub 149,99zł

3. Promocja dotyczy wybranego asortymentu w sklepie internetowym znajdującym się pod linkiem https://vistula.pl/hity-cenowe-4 oznaczonego emblematem „HIT CENOWY”.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja “CENOWE SZALEŃSTWO” obowiązuje od dnia 22.02.2021 r. od godziny 12:30 do 27.02.2021 r. do godziny 21:00.
PRZEJDŹ DO OFERTY >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „CENOWE SZALEŃSTWO” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”) w okresie Promocja obowiązuje od dnia 22.02.2021 r. od godziny 12:30 do 27.02.2021 r. do godziny 21:00.

3. Promocja dotyczy wybranych produktów ze sklepu internetowego oznaczonych emblematem „CENOWE SZALEŃSTWO” znajdujących się w zakładce CENOWE SZALEŃSTWO (link do oferty: https://vistula.pl/hity-cenowe-4).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym zakupią przynajmniej jeden produkt oznaczony emblematem “HIT CENOWY” („Uczestnik Promocji”). za garnitur zapłacisz 399,99 zł 499,99 zł lub 699,99 zł; za marynarkę zapłacisz 249,99 zł 299,99 zł lub 399,99 zł. Za koszulę zapłacisz 69,99 zł lub 99,99 zł. Za spodnie 79,99 zł lub 119,99 zł, za sweter zapłaczisz 59,99 lub 99,99 zł, za kurtkę zapłacisz 179,99zł lub 149,99zł. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Termin realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi, jak również nie naruszają ani nie ograniczają prawa klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2021 r.

Kraków, dnia 22.02.2021 r.