Aneks do regulaminu "Dodatkowe -30% na drugi oraz -50% na trzeci produkt z wyprzedaży"

Aneks do regulaminu promocji “Dodatkowe -30% na drugi oraz -50% na trzeci produkt z wyprzedaży”.

Jak skorzystać z promocji “Dodatkowe -30% na drugi oraz -50% na trzeci produkt z wyprzedaży”?

1. Promocja “Dodatkowe -30% na drugi oraz -50% na trzeci produkt z wyprzedaży” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne produkty oznaczone emblematem ,,SALE do-70%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl).

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%, (wszystkie oznaczone emblematem „SALE do -70%” produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej), zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych oznaczonych emblematem „SALE do -70%” produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny.

b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych oznaczonych emblematem „SALE do -70%” produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny. Cena trzeciego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny.

c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), rabat w wysokości 30% od aktualnej ceny zostanie naliczony na produkty zajmujące odpowiednio drugą, piątą, ósmą itd. pozycję w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. Rabat w wysokości 50% zostanie natomiast naliczony na produkty zajmujące odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. W/w rabaty nie przysługują na produkty zajmujące odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą, dziesiątą itd. pozycję wśród produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” uszeregowanych w w/w sposób.
Do produktów nieoznaczonych emblematem „SALE do -70%”, które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.

Przykład:
Obowiązująca cena detaliczna brutto „SALE do -70%” Obowiązująca cena w promocji
kurtka 299,99 zł 299,99 zł
sweter 149,99 zł 104,99 zł
koszula 149,99 zł 74,99 zł
poszetka 79,99 zł 79,99 zł
3. Promocja “Dodatkowe -30% na drugi oraz -50% na trzeci produkt z wyprzedaży” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja “Dodatkowe -30% na drugi oraz -50% na trzeci produkt z wyprzedaży” obowiązuje od dnia 15.02.2021 r. od godziny 13:00 dnia do odwołania.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,“Dodatkowe -30% na drugi oraz -50% na trzeci produkt z wyprzedaży” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa produkty oznaczone emblematem „SALE do -70%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl). Wszystkie oznaczone emblematem „SALE do -70%” produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej dwóch produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%”, o których mowa w pkt. 3 powyżej i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do – 70%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję w koszyku wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) z rabatem wynoszącym 30% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”), naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu.

b) W razie zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) z rabatem wynoszącym 30% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu oraz jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród oznaczonych emblematem „SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) z rabatem wynoszącym 50% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”), naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu.

c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do – 70%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio drugą, piątą, ósmą, itd. pozycję wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej z rabatem wynoszącym 30% od obowiązującej ceny sprzedaży danego produktu oraz produktów zajmujących odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej z rabatem wynoszącym 50% od obowiązującej ceny sprzedaży danego produktu. W/w rabat nie przysługuje na zakup produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą, dziesiątą itd. pozycję wśród oznaczonych emblematem ,, SALE do -70%” produktów uszeregowanych w w/w sposób (za te produkty naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu).

Do produktów nieoznaczonych emblematem „SALE do -70%”, które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.

Przykład:
Obowiązująca cena detaliczna brutto „SALE do -70%” Obowiązująca cena w promocji
kurtka 299,99 zł 299,99 zł
sweter 149,99 zł 104,99 zł
koszula 149,99 zł 74,99 zł
poszetka 79,99 zł 79,99 zł
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

10. Promocja obowiązuje obowiązuje od dnia 15.02.2021 r. od godziny 13:00 do odwołania.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 roku.

Kraków, dnia 15.02.2021r.