Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Regulamin Salonów firmowych „Oferta dla Klientów lojalnych” z aplikacją mobilną

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY POD NAZWĄ:
„OFERTA DLA KLIENTÓW LOJALNYCH” Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

1. Składającym ofertę pod nazwą ,,Oferta dla Klientów lojalnych” z aplikacją mobilną („Oferta”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 ,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, Regon 351001329 (,,Oferent”).
2. Oferta obowiązuje: od 09.05.2019 r. do odwołania.
3. Z Oferty można skorzystać we wszystkich sklepach firmowych Vistula na terenie Polski, z wyłączeniem outletów („Salony”). Lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej http://vistula.pl.
4. Oferta obejmuje wszystkie produkty dostępne w sprzedaży w Salonach. Rabat naliczany jest od cen regularnych (bazowych).
5. Oferta skierowana jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Oferty spełnią łącznie poniższe warunki:
5.1. zainstalują na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) z systemem Android, iOS lub Windows aplikację mobilną Vistula, oraz
5.1.1. korzystając z zainstalowanej aplikacji mobilnej Vistula, założą konto Stałego Klienta Programu Lojalnościowego „the men’s world club”
lub
5.1.2. korzystając z zainstalowanej aplikacji mobilnej Vistula, zintegrują posiadaną kartę Stałego Klienta Programu Lojalnościowego „the men’s world club” z kontem Stałego Klienta Programu Lojalnościowego „the men’s world club” w aplikacji mobilnej Vistula, oraz
5.2. dokonają w jednym z Salonów transakcji w postaci zakupu co najmniej jednego produktu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, oraz
5.3. podczas dokonywania w/w transakcji w Salonie – przed rozpoczęciem drukowania paragonu – okażą sprzedawcy na urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) swoją kartę Stałego Klienta Programu Lojalnościowego w postaci indywidualnego QR kodu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (”Przyjmujący Ofertę”).

W przypadku Klientów korzystających już z Karty Stałego Klienta za pomocą aplikacji mobilnej Vistula, wystarczające jest łączne spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. powyżej.

6. Przyjmujący Ofertę, spełniający warunki wskazane w pkt. 5. Powyżej, jest uprawniony do zakupu dowolnych produktów objętych Ofertą z rabatem:
a) w wysokości 30% od regularnych cen detalicznych brutto (tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen) – w przypadku jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) produktów za łączną kwotę poniżej 3.000,00 zł, liczoną w regularnych cenach detalicznych brutto;
b) w wysokości 50% od regularnych cen detalicznych brutto (tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen) – w przypadku jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) produktów za łączną kwotę wynoszącą co najmniej 3.000,00 zł, liczoną w regularnych cenach detalicznych brutto;
c) w wysokości 50 % od regularnych cen detalicznych brutto (tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen) – w przypadku zakupu garnituru / smokingu / zestawu garniturowego, rozumianego jako zestaw złożony z marynarki i spodni; przy czym rabat ten nie łączy się z rabatami określonymi w ppkt. a) i b) powyżej.

7. Przyjmujący Ofertę nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Oferenta, jak również z innych ofert promocyjnych, obowiązujących w Salonach w czasie trwania Oferty. W przypadku obowiązywania innych ofert lub zniżek w okresie trwania Oferty, Przyjmujący Ofertę ma prawo wyboru, z której oferty lub zniżki chce skorzystać.
8. Przyjmujący Ofertę nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. Przyjmujący Ofertę otrzymuje punkty na Kartę Stałego Klienta „the men’s world club” zgodnie z przelicznikiem punktowym 10 zł wydanych na zakupy = 1 Punkt na karcie.
10. Przyjmujący Ofertę jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Oferty.
11. Przyjmujący Ofertę w terminie 7 dni od zakupu, uprawniony jest do wymiany nieużywanego produktu zakupionego w ramach Oferty na inny produkt z tej samej kategorii, o takiej samej lub wyższej aktualnej cenie regularnej (nie jest możliwa wymiana produktów po poprawkach/ przeróbkach krawieckich). W przypadku gdy Przyjmujący Ofertę dokonuje wymiany na towar o cenie regularnej wyższej niż cena zakupionego towaru Przyjmujący Ofertę jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy ceną zakupu wymienianego zakupionego towaru, a ceną towaru, na który w/w towar jest wymieniany.
12. Przyjmujący Ofertę w terminie 7 dni od zakupu, uprawniony jest do zwrotu nieużywanego produktu zakupionego w ramach Oferty. Zwrot należności za zwracany produkt następuje tylko i wyłącznie na kartę podarunkową Gift Card, na zasadach określonych w regulaminie wymian i zwrotów towarów pełnowartościowych.
13. Przyjęcie Oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków skorzystania z oferty.
14. Warunki skorzystania z Oferty dostępne są w Salonach.
15. Warunki skorzystania z Oferty nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
16. Przyjmujący Ofertę może wielokrotnie skorzystać z Oferty w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków skorzystania z Oferty.
17. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
18. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Oferty będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
19. Warunki skorzystania z Oferty obowiązują od dnia 9 maja 2019 roku.

Kraków, dnia 9 maja 2019 r.