Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Regulamin promocji "Zestaw 3 T-shirtów z kolekcji limitowanej za 300 zł"

Regulamin promocji „Zestaw 3 T-shirtów z kolekcji limitowanej za 300 zł”

Jak skorzystać z promocji “Zestaw 3 T-shirtów z kolekcji limitowanej za 300 zł ”?
1. Promocja “Zestaw 3 T-shirtów z kolekcji limitowanej za 300 zł” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego 3 różnych T-shirtów (link do oferty https://vistula.pl/t-shirty-kolekcjonerskie), oznaczonych emblematem „Zestaw 3 za 300 zł”.
2. Z oferty limitowanej kolekcji T-shirtów (link do oferty https://vistula.pl/t-shirty-kolekcjonerskie) dodaj do koszyka zestaw złożony z każdego z trzech t-shirtów oznaczonych emblematem “Zestaw 3 za 300 zł” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Gotowe! Cena trzech sztuk zakupionych w ramach zestawu t-shirtów wynosi łącznie 300zł.
4. Promocja „Zestaw 3 T-shirtów z kolekcji limitowanej za 300 zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja „Zestaw 3 T-shirtów z kolekcji limitowanej za 300 zł” obowiązuje od dnia 10.07.2020 do odwołania.

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw 3 T-shirtów z kolekcji limitowanej za 300 zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.vistula.pl w okresie od 10.07.2020 r. do odwołania.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy pary skarpet (link do oferty: https://www.vistula.pl/t-shirty-kolekcjonerskie) oznaczonych emblematem „Zestaw 3 za 300 zł”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.vistula.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z trzech różnych t-shirtów oznaczonych emblematem “zestaw 3 za 300 zł” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena t-shirtów wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona o 149,70 zł.
Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z trzech produktów.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 roku.

Kraków, dnia 10.07.2020 r.