Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "Weekend zniżek. Rabat -30%"

Skrócone zasady promocji „Weekend Zniżek. Rabat -30%” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl

Jak skorzystać z promocji „Weekend Zniżek. Rabat -30%” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl?

1. Promocja „Weekend Zniżek. Rabat -30%” dotyczy dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) z emblematem “Rabat -30%”.

2. Aby uzyskać rabat w wysokości 30% na wszystkie zakupione produkty, dodaj do koszyka co najmniej jeden dowolny produktu w regularnej cenie detalicznej brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl), wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: AVANTI2019 lub LOGO2019, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa powyżej zostanie obniżona o 30%.

3. Promocja „Weekend Zniżek. Rabat -30%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 250zł obowiązuje darmowa dostawa!

5. Promocja „Weekend Zniżek. Rabat -30%” obowiązuje od dnia 29.03.2019 r. do 01.04.2019 do godz. 10:00.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Weekend Zniżek. Rabat -30%” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) z wyłączeniem garniturów, kurtek i płaszczy oznaczonych emblematem “Weekend Zniżek. Rabat -30%”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: AVANTI2019 lub LOGO2019, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu wszystkich produktów z rabatem w wysokości 30% od regularnych cen detalicznej brutto zakupionych produktów.

6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja obowiązuje od dnia 29.03.2019 r. do 01.04.2019r. do godz. 10:00.

8. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu nie dotyczy produktów przecenionych i udzielany jest od regularnej ceny detalicznej brutto.

9. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w Sklepie internetowym. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.

10. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie istnieje możliwość odbioru osobistego w salonach Vistula. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży zawartej na odległość produktów zakupionych w ramach Promocji.

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2019 r.

Kraków, 29.03.2019