Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI „Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%”

REGULAMIN PROMOCJI „Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%”

Jak skorzystać z promocji “Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%”?

Skrócone zasady promocji „Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%”

1. Promocja “Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%” dotyczy wszystkich przecenionych produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem “2 SZTUKA GRATIS” znajdujących się w zakładce “SUNDAY SHOPPING”.
2. Dodaj do koszyka dwa dowolne produkty objęte wyprzedażą z oznaczeniem “DRUGA SZTUKA GRATIS”, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: SUNDAY, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z dwóch produktów, o których mowa w pkt. 2 zapłacisz: za najdroższy produkt jego obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów, o których mowa w pkt. 2 o tej samej obowiązującej cenie detalicznej brutto klient jest uprawniony do zakupu z rabatem tylko jednego z produktów.

4. Promocja “Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%” nie łączy się z innymi promocjami.

5. Promocja “Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%” obowiązuje od dnia 07.07.2019 r. od godz. 21:00 do 09.09.2019 do godz. 10:00

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą “Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy przecenionych produktów ze Sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem “2 SZTUKA GRATIS” znajdujących się w zakładce “SUNDAY SHOPPING”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch produktów wskazanych w pkt 3 („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: SUNDAY, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 0,01 zł.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio drugą, czwartą, ósmą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, każdorazowo w cenie 0,01 zł.
Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, trzecią, piątą, siódmą, dziewiątą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny.

Przykład:

produkt	obowiązująca cena detaliczna brutto	cena obowiązująca 
						w ramach Promocji
1. koszula męska	   149,99 zł				   149,99 zł
2. krawat	       99,99 zł				    0,01 zł
3. koszula męska	   99,99 zł				    99,99 zł
4. krawat	       69,99 zł				     0,01 zł

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Promocja “Sunday Shopping. Druga Sztuka gratis na wyprzedaż do -70%” obowiązuje od dnia 07.09.2019 r. od godz. 21:00 do 09.09. 2019 do godz. 10:00.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2019 r.

Kraków, dnia 07.09.2019 r.