Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Regulamin promocji "Stylowy duet"

Jak skorzystać z promocji “Stylowy duet”?

1. Promocja “Stylowy duet” dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych emblematem “Stylowy duet” i znajdujących się w zakładce “Stylowy duet”, są to 2 pary spodni w cenie 199,99 zł, 2 koszule za 179,99 zł, 2 krawaty za 79,99 zł, 2 t-shirty lub 2 koszulki polo za 79,99 zł i 2 pary skarpet za 16,99 zł.

2. Dodaj do koszyka dowolne produkty, o których mowa w pkt. 1 i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestawy składający się z minimum 2 par spodni zapłacisz 199,99 zł, za 2 koszule zapłacisz 179,99 zł, za 2 krawaty zapłacisz 79,99 zł, za 2 t-shirty lub 2 koszulki polo zapłacisz 79,99 zł, a za 2 pary skarpet 16,99 zł.

4. Promocja “Stylowy duet” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja “Stylowy duet” obowiązuje od dnia 15.06.2019 r. od godz. 20:00 do 17.06.2019 10:00.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Stylowy duet” („Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja “Stylowy duet” dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych emblematem “W parze taniej” i znajdujących się w zakładce “W parze taniej”, są to 2 pary spodni w cenie 199,99 zł, 2 koszule za 179,99 zł, 2 krawaty za 79,99 zł, 2 t-shirty lub 2 koszulki polo za 79,99 zł, 2 pary skarpet za 16,99 zł.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kolejnością dodania ich do koszyka i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5. Za zestaw składający się z 2 par spodni zapłacisz 199,99 zł, za 2 koszule zapłcisz 179,99 zł, za 2 krawaty zapłacisz 79,99 zł, za 2 t-shirty lub 2 koszulki polo zapłacisz 79,99 zł, a za 2 pary skarpet 16,99 zł.

6. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu poszczególnych Zestawów promocyjnych w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

7. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja “Stylowy duet” obowiązuje od dnia 15.06.2019 r. godz. 20:00 do 17.06.2019 godz. 10:00.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2019 r.

Kraków, dnia 15.06.2019 r.