Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
0

Twój koszyk jest pusty.

Łączna wartość: 0,00 zł Przejdź do koszyka

Regulamin promocji Private Sale do -50%
REGULAMIN PROMOCJI PRIVATE SALE DO -50%

Jak skorzystać z promocji „Private Sale do -50%” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl?
1. Promocja „Private Sale do -50%” dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych emblematem „Do -50%” dostępnych w sprzedaży na stronie internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

2. Aby uzyskać rabat w wysokości 30% dodaj do koszyka co najmniej jeden dowolny produkt oznaczony emblematem ,,Do – 50 ” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o łącznej wartości poniżej 2.000,00 zł, liczonej w aktualnych cenach detalicznych brutto, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: LOJALNYVST, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa powyżej zostanie obniżona o 30 (rabat naliczany jest od cen bazowych, tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen).

3. Aby uzyskać rabat w wysokości 40% dodaj do koszyka co najmniej jeden dowolny produkt oznaczony emblematem ,,Do – 50 ” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o łącznej wartości minimum 2.000,00 zł, liczonej w aktualnych cenach detalicznych brutto, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: LOJALNYVST, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa powyżej zostanie obniżona o 40 (rabat naliczany jest od cen bazowych, tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen).

4. Aby uzyskać rabat w wysokości 50% dodaj do koszyka co najmniej jeden dowolny produkt oznaczony emblematem ,,Do – 50 ” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o łącznej wartości minimum 4.000,00 zł, liczonej w aktualnych cenach detalicznych brutto, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: LOJALNYVST, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa powyżej zostanie obniżona o 50 (rabat naliczany jest od cen bazowych, tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen).

5. Promocja „Private Sale do -50%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami) obowiązującymi w Sklepie internetowym.

6. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 250,00 zł przysługuje darmowa dostawa!

7. Promocja „Private Sale do -50%” obowiązuje od dnia 27.04.2017 r. do godz. 23:59 dnia 31.05.2017 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Private Sale do – 50 %” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych emblematem ,,Do – 50%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem „Do – 50%” (stosownie do pkt. 5 poniżej) ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: LOJALNYVST, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu dowolnych produktów objętych Promocją z rabatem:

a) w wysokości 30% od regularnych cen detalicznych brutto (tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen) – w przypadku jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego produktu objętego Promocją za łączną kwotę poniżej 2.000,00 zł, liczoną w aktualnych cenach detalicznych brutto;

b) w wysokości 40% od regularnych cen detalicznych brutto (tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen) – w przypadku jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego produktu objętego Promocją za łączną kwotę co najmniej 2.000,00 zł, liczoną w aktualnych cenach detalicznych brutto, z zastrzeżeniem lit. c) poniżej;

c) w wysokości 50% od regularnych cen detalicznych brutto (tj. bez uwzględnienia ewentualnych przecen) – w przypadku jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego produktu objętego Promocją za łączną kwotę co najmniej 4.000,00 zł, liczoną w aktualnych cenach detalicznych brutto.

6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja obowiązuje od dnia 27.04.2017 r. do godz. 23:59 dnia 31.05.2017 r.

8. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu nie dotyczy produktów przecenionych z oferty Outlet (link: http://vistula.pl/sale-vst) i udzielany jest od regularnych cen detalicznych brutto.

9. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie przysługuje możliwość odbioru osobistego w Salonie.

10. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

11. W przypadku zwrotu jednego albo kilku (ale nie wszystkich) produktów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Jednocześnie uznaje się, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconego produktu/ów (objętych jednym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia cen zakupionych produktów, ustala wysokość rabatu, zgodnie z pkt. 5 powyżej i zwraca różnicę, o ile ma ona wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu.

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2017 r.

Kraków, dnia 27.04.2017 r.