Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Regulamin promocji: Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych

Skrócone zasady promocji “Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych “

Jak skorzystać z promocji “Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych “?

1. Promocja “ Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych “ dotyczy wybranych produktów z Wyprzedaży do -70% ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Oferta specjalna do -70%” oraz “DODATKOWE -30% kod: LATO”.

2. Dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem“kod: LATO” „Oferta specjalna do -70%”, wpisz kod: LATO kliknij OBLICZ RABAT i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Promocja “Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych “ nie łączy się z innymi promocjami. np. , “POLO 2 za 79,99 zł” “DODATKOWE – 50% na kolejne produkty” “Gwarantowane – 70%”

4. Promocja “Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych “ obowiązuje dnia 01.09.2020 r. do 15.09.2020 do 10:00.
REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych “ (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wybranych produktów z Wyprzedaży do -70% ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Sale do -70%” oraz “kod: LATO” oraz w zakładce: “Ostatni powiew lata”

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem “kod: LATO”,„Sale do -70%”, wpiszą kod “LATO” klikną OBLICZ RABAT i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 30% od ceny detalicznej. 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja “Ostatni powiew lata: dodatkowe -30% od cen wyprzedażowych” obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do 15.09 do 10:00.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Kraków, dnia 01.09.2020 r.