Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI „KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU”

Jak skorzystać z promocji “KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU”?

Skrócone zasady promocji „KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU

1. Promocja “KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU” dotyczy zestawu składającego się z dowolnego garnituru Lantier i dowolnej koszuli Lantier, lub zestawu składającego się z dowolnego garnituru Vistula lub Vistula Red i dowolnej koszuli Vistula lub Vistula Red.

2. Dodaj do koszyka dowolny garnitur marki Lantier oraz dowolną koszulę Lantier lub dowolny garnitur Vistula lub Vistula Red oraz dowolną koszulę Vistula lub Vistula Red, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: SHIRT, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z garnituru i koszuli marki Lambert lub z garnituru i koszuli marki Vistula lub Vistula Red, o których mowa w pkt. 2 zapłacisz: za garnitur jego obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za koszulę 0,01 zł.

4. Promocja “KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU” nie łączy się z innymi promocjami.

5. Promocja “KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU” obowiązuje od dnia 18.06.2018 r. do odwołania.

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą “KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy przecenionych produktów oraz produktów w cenach regularnych ze Sklepu internetowego www.vistula.pl.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch produktów wskazanych w pkt 3 („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: SHIRT, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu jednego garnituru marki Lantier, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu koszuli marki Lantier, w cenie 0,01 zł.
b) W przypadku zakupu jednego garnituru marki Vistula lub Vistula Red, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu koszuli marki Vistula lub Vistula Red, w cenie 0,01 zł.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Promocja “KOSZULA GRATIS PRZY ZAKUPIE GARNITURU” obowiązuje od dnia 18.06.2018 r. do odwołania.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2018 r.

Kraków, dnia 18.06.2018 r.