Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Regulamin promocji : "HITY CENOWE"

Jak skorzystać z promocji „HITY CENOWE” ?

1. Ze strony internetowej https://vistula.pl/happy-days-vst dodaj do koszyka produkty oznaczone emblematem „HIT CENOWY ”.

2. Za garnitur zapłacisz tylko 399,99 zł lub 599,99 zł. Za marynarkę zapłacisz tylko 299,99 zł lub 399,99 zł. Za koszulę zapłacisz tylko 69,99 zł lub 99,99 zł. Za spodnie zapłacisz 79,99 zł lub 119,99 zł. Za kurtkę lub płaszcz zapłacisz 199,99 zł lub 399,99 zł. Za akcesoria zapłacisz 39,99 zł lub 49,99 zł.
Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

3. Promocja dotyczy wybranego asortymentu w sklepie internetowym znajdującym się pod linkiem https://vistula.pl/happy-days-vst, oznaczonego emblematem „HIT CENOWY ”.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja obowiązuje od godziny 21:00 dnia 19.10.2019 r. do dnia 21.10.2019 r. do godz. 10:00.

PRZEJDŹ DO OFERTY >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „HITY CENOWE” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”) w okresie Promocja obowiązuje od godziny 21:00 dnia 19.10.2019 r. do dn 21.10..2019 r. do godz. 10:00.

3. Promocja dotyczy wybranych produktów ze sklepu internetowego oznaczonych emblematem „HIT CENOWY ” znajdujących się w zakładce HITY CENOWE (link do oferty:https://vistula.pl/happy-days-vst).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym przynajmniej jeden produkt oznaczony emblematem „HITY CENOWE” („Uczestnik Promocji”). Za garnitur zapłacisz tylko 399,99 zł lub 599,99 zł. Za marynarkę zapłacisz tylko 299,99 zł lub 399,99 zł. Za koszulę zapłacisz tylko 69,99 zł lub 99,99 zł. Za spodnie zapłacisz 79,99 zł lub 119,99 zł. Za kurtkę lub płaszcz zapłacisz 199,99 zł lub 399,99 zł. Za akcesoria zapłacisz 39,99 zł lub 49,99 zł. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Termin realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi, jak również nie naruszają ani nie ograniczają prawa klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2019 r.

Kraków, dnia 19.10.2019 r.