Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "Hello Spring"

Jak skorzystać z promocji “Hello Spring”?

1. Promocja “Hello Spring” dotyczy koszul, spodni oraz polo i t-shirtów ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych emblematem “Dwa za 99,99 zł” i “Dwa za 249,99 zł”.

2. Dodaj do koszyka dwie dowolne koszule, dwie dowolne pary spodni, dwie dowolne koszulki polo i dwa dowolne t-shirty, o których mowa w pkt. 1, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: SPRING, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z dwóch koszul lub dwóch par spodni, o których mowa w pkt. 1 zapłacisz 249,99 zł; za zestaw składający się z dwóch koszulek polo lub dwóch t-shirtów zapłacisz 99,99 zł.

4. Promocja “Hello Spring” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja “Hello Spring” obowiązuje od dnia 11.05.2019 r. od godz. 19:00 do 13.05.2019 do godz. 10:00.

PRZEJDŹ DO OFERTY >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Hello Spring” („Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja “Hello Spring” dotyczy koszul, spodni oraz polo i t-shirt ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych emblematem “Dwa za 99,99 zł” i “Dwa za 249,99 zł”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: SPRING, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kolejnością dodania ich do koszyka i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5.Łączna cena dwóch koszul lub dwóch par spodni wchodzących w skład Zestawu promocyjnego zostanie obniżona do 249,99 zł.
Łączna cena dwóch koszulek polo lub dwóch t-shirtów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego zostanie obniżona do 99,99 zł.

6. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu poszczególnych Zestawów promocyjnych w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

7. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja “Hello Spring” obowiązuje od dnia 11.05.2019 r od godz. 19:00. do 13.05.2019 do godz. 10:00.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2019 r.

Kraków, dnia 11.05.2019 r.