Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "DRUGA SZTUKA GRATIS przy zakupie garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza"

Skrócone zasady promocji „DRUGA SZTUKA GRATIS przy zakupie garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl

Jak skorzystać z promocji „DRUGA SZTUKA GRATIS przy zakupie garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl?

1. Promocja „DRUGA SZTUKA GRATIS przy zakupie garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza” dotyczy wyłącznie zestawów złożonych z garnituru, marynarki,spodni, kurtki lub płaszcza z kolekcji Jesień/Zima w cenie regularnej oraz dowolnych produktów ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

2. Dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej jednego garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza z kolekcji Jesień/Zima oraz raz drugi dowolny produkt, którego cena sprzedaży (przy uwzględnieniu ewentualnych obniżek) nie jest wyższa od ceny sprzedaży pierwszego produktu, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: GRATIS2, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Promocja „DRUGA SZTUKA GRATIS przy zakupie garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 250zł obowiązuje darmowa dostawa!

5. Promocja „DRUGA SZTUKA GRATIS przy zakupie garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza” obowiązuje od dnia 25.10.2019 r. do 04.11.2019

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Druga sztuka gratis” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie zestawu złożonego z co najmniej jednego garnituru, marynarki, spodni, kurtki lub płaszcza z kolekcji Jesień/Zima w cenie regularnej oraz dowolnych produktów ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej („Zestaw promocyjny”): jednego produktu z kategorii garniturów, marynarek, spodni, kurtek lub płaszczy z nowej kolekcji Jesień/Zima w regularnej cenie detalicznej brutto oraz drugiego dowolnego produktu, którego cena sprzedaży (przy uwzględnieniu ewentualnych obniżek) nie jest wyższa od ceny sprzedaży pierwszego produktu, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: GRATIS2, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji”). Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniższej ceny i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 0,01 zł.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio drugą, czwartą, szóstą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, każdorazowo w cenie 0,01 zł.
Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, trzecią, piątą, siódmą, dziewiątą, itd. pozycję wśród znajdujących się w koszyku produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. Promocja obowiązuje od dnia 25.10.2019 r. do 04.11.2019
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2019 r.

Kraków, dnia 25.10.2019 r.