Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
0

Twój koszyk jest pusty.

Łączna wartość: 0,00 zł Przejdź do koszyka

Regulamin promocji Druga sztuka gratis przy zakupie garnituru

Skrócone zasady promocji „Druga sztuka gratis przy zakupie garnituru”

Jak skorzystać z promocji ,,Druga sztuka gratis przy zakupie garnituru”?

1. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa nieprzecenione produkty, tj. dostępne w sprzedaży w Sklepie internetowym w regularnej cenie detalicznej brutto, w którego skład wchodzi jeden garnitur oraz jeden dowolny produkt, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w garnituru z zestawu (drugim dowolnym produktem również może być garnitur).

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch produktów: jednego garnituru w regularnej cenie detalicznej brutto oraz jednego dowolnego produktu w cenie regularnej nie wyższej od ceny sprzedaży w/w garnituru z zestawu, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 2GRATIS, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

Za pierwszy produkt z zestawu (garnitur) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży, a za drugi produkt z zestawu zapłacisz jedynie 0,01 zł.

Przykład:

Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji
garnitur 849,00 849,00
Spodnie 449,00 0,01
Razem do zapłaty 1298,00 849,01

3. Promocja ,,Druga sztuka gratis przy zakupie garnituru” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „Druga sztuka gratis przy zakupie garnituru” obowiązuje od dnia 16.05.2017 roku do odwołania.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Druga sztuka gratis przy zakupie garnituru” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa nieprzecenione produkty, tj. dostępne w sprzedaży w Sklepie internetowym w regularnej cenie detalicznej brutto, w którego skład wchodzi jeden garnitur oraz jeden dowolny produkt, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w garnituru z zestawu (drugim dowolnym produktem również może być garnitur).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu dwóch produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 2GRATIS, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,, Uczestnik Promocji”). Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniższej ceny i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu Zestawów promocyjnych, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu w następujących cenach: za garnitur z zestawu należy uiścić jego obowiązującą cenę, zaś drugi produkt z zestawu kosztuje 0,01 zł.

Przykład:

Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji
garnitur 849,00 849,00
Spodnie 449,00 0,01
Razem do zapłaty 1298,00 849,01

W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Klient będzie uprawniony do zakupu produktu zajmującego drugą pozycję w każdym z Zestawów promocyjnych (tj. produktu zajmującego w koszyku pozycję drugą, czwartą, szóstą itd.), każdorazowo w cenie 0,01 zł.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

10.Promocja obowiązuje od dnia 16.05.2017 r. do odwołania.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2017 roku.

Kraków, dnia 16.05.2017 r.

chcesz być na bieżąco z nowościami vistula? zapisz się do naszego newslettera