Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA SZTUKA GRATIS”

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA SZTUKA GRATIS

Jak skorzystać z promocji “Druga sztuka gratis”?
1. Promocja “Druga sztuka gratis” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl (zarówno towarów przecenionych, jak i nieprzecenionych).

2. Dodaj do koszyka dwa dowolne produkty, o których mowa w pkt. 1: jeden produkt w regularnej cenie detalicznej brutto (nie z wyprzedaży) oraz drugi dowolny produkt, którego cena sprzedaży (przy uwzględnieniu ewentualnych obniżek) nie jest wyższa od ceny sprzedaży pierwszego produktu, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: GRATIS2, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z dwóch produktów, o których mowa w pkt. 2 zapłacisz: za droższy produkt jego obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za tańszy produkt 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów, o których mowa w pkt. 2 o tej samej obowiązującej cenie detalicznej brutto klient jest uprawniony do zakupu z rabatem tylko jednego z produktów.
4. Promocja “Druga sztuka gratis” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja “Druga sztuka gratis” obowiązuje od dnia 09.04.2019 r. do 10.04.2019 do godz. 10:00.

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą “Druga sztuka gratis” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze Sklepu internetowego www.vistula.pl (zarówno towarów przecenionych, jak i nieprzecenionych).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej („Zestaw promocyjny”): jednego produktu w regularnej cenie detalicznej brutto (nie z wyprzedaży) oraz drugiego dowolnego produktu, którego cena sprzedaży (przy uwzględnieniu ewentualnych obniżek) nie jest wyższa od ceny sprzedaży pierwszego produktu, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: GRATIS2, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji”). Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniższej ceny i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 0,01 zł.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio drugą, czwartą, szóstą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, każdorazowo w cenie 0,01 zł.
Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, trzecią, piątą, siódmą, dziewiątą, itd. pozycję wśród znajdujących się w koszyku produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny.
Przykład:
produkt obowiązująca cena detaliczna brutto cena obowiązująca w ramach Promocji
1. garnitur 549,99 zł 549,99 zł
2. marynarka 399,99 zł 0,01 zł
3. kurtka 199,99 zł 199,99 zł
4. koszula 99,99 zł 0,01 zł
5. sweter 99,99 zł 99,99 zł
6. czapka 69,99 zł 0,01 zł
7. krawat 49,99 zł 49,99 zł
8. skarpety 13,99 zł 0,01 zł

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. Promocja obowiązuje od dnia 09.04.2019 r. do 10.04.2019 do godz. 10:00.
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2019 r.

Kraków, dnia 09.04.2019 r.