Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
0

Twój koszyk jest pusty.

Łączna wartość: 0,00 zł Przejdź do koszyka

Regulamin promocji "Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza"

Skrócone zasady promocji „Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza”

Jak skorzystać z promocji ,, Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza”?

1. Promocja „Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa produkty oznaczone emblematem ,,Sale do-70%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl), w którego skład wchodzi jeden garnitur, marynarka, kurtka lub płaszcz oraz jeden dowolny produkt, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w garnituru/marynarki/kurtki/płaszcza z zestawu (drugim dowolnym produktem również może być garnitur, marynarka, kurtka lub płaszcz).

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch oznaczonych emblematem ,,Sale do -70%” produktów: jednego garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza oraz jednego dowolnego produktu, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w garnituru/marynarki/kurtki/płaszcza z zestawu, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: DRUGA50, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

Za pierwszy produkt z zestawu (garnitur/marynarkę/płaszcz/kurtkę) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu zostanie obniżona o 50%.

Przykład:

		Obowiązująca  cena detaliczna brutto		Obowiązująca cena w promocji
garnitur 499,99 zł 499,99 zł
koszula 129,99 zł 64,99 zł

Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji
kurtka 299,99 zł 299,99 zł
kurtka 299,99 zł 149,99 zł

3. Promocja „Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza” obowiązuje od dnia 13.06.2017 roku do godz. 23:59 dnia 19.06.2017.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru, marynarki, kurtki lub płaszcza” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa produkty oznaczone emblematem „Sale do -70%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl), w którego skład wchodzi jeden garnitur, marynarka, kurtka lub płaszcz oraz jeden dowolny produkt, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w garnituru/marynarki/kurtki/płaszcza z zestawu (drugim dowolnym produktem również może być garnitur, marynarka, kurtka lub płaszcz). W przypadku zakupu dwóch garniturów, dwóch marynarek lub dwóch produktów z kategorii kurtki/ płaszcze rabat przysługuje wyłącznie na zakup jednego z nich.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu dwóch produktów oznaczonych emblematem ,,Sale do -70%”, o których mowa w pkt. 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: DRUGA50, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,, Uczestnik Promocji”). Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniższej ceny i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów wchodzących z skład Zestawu promocyjnego, w następujących cenach: za garnitur, marynarkę, kurtkę lub płaszcz należy uiścić obowiązującą cenę sprzedaży, zaś cena dowolnego produktu, którego cena nie jest wyższa od ceny w/w garnituru/marynarki/kurtki/płaszcza (drugim produktem również może być garnitur/marynarka/kurtka/płaszcz) – zostanie obniżona o 50% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu.

Przykład:

		Obowiązująca  cena detaliczna brutto		Obowiązująca cena w promocji
garnitur 499,99 zł 499,99 zł
koszula 129,99 zł 64,99 zł

Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji
kurtka 299,99 zł 299,99 zł
kurtka 299,99 zł 149,99 zł

W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Klient będzie uprawniony do zakupu produktu zajmującego drugą pozycję w każdym z Zestawów promocyjnych (tj. produktu zajmującego w koszyku pozycję drugą, czwartą, szóstą itd.), każdorazowo z rabatem w wysokości 50% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 13.06.2017 r. do godz. 23:59 dnia 19.06.2017.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2017 roku.

Kraków, dnia 13.06.2017 r.

chcesz być na bieżąco z nowościami vistula? zapisz się do naszego newslettera