Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki"

REGULAMIN PROMOCJI “Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki”

Skrócone zasady promocji „Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki”

Jak skorzystać z promocji „Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki”?

1. Promocja „Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki” dotyczy wyłącznie zestawu składającego się z co najmniej trzech, a maksymalnie pięciu dowolnych produktów ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl).

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej trzech a maksymalnie pięciu dowolnych produktów i wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: RABAT50, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech a maksymalnie pięciu dowolnych produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), za pierwszy i drugi produkt z zestawu zapłacisz ich obowiązującą cenę sprzedaży. Cena trzeciego, czwartego i piątego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu zostanie obniżona o 50%.

3. Promocja “Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki” obowiązuje od dnia 12.06.2019 roku do odwołania.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Dodatkowy rabat -50% na kolejne sztuki” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej trzech produktów ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl). Wszystkie oznaczone produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej trzech a maksymalnie pięciu produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: RABAT25, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech a maksymalnie pięciu dowolnych produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), za pierwszy i drugi produkt z zestawu zapłacisz ich obowiązującą cenę sprzedaży. Cena trzeciego, czwartego i piątego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu zostanie obniżona o 50%.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

10. Promocja obowiązuje od dnia 12.06.2019 roku do odwołania.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2019 roku.

Kraków, dnia 12.06.2019 r.