Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "DODATKOWY RABAT -25%"

Skrócone zasady promocji „DODATKOWY RABAT -25%”
Jak skorzystać z promocji “DODATKOWY RABAT -25%”?

1. Promocja „DODATKOWY RABAT -25%” dotyczy wszystkich garniturów ze sklepu internetowego www.vistula.pl, znajdujących się pod linkiem: https://vistula.pl/dodatkowe—25-vst i oznaczonych emblematem „DODATKOWE -25%”.

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl z zakładki “DODATKOWY RABAT -25” (link pod adresem: https://vistula.pl/dodatkowe—25-vst) dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem „DODATKOWE -25%”, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: EXTRA25, i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się pod emblematem “DODATKOWE -25%” i jest obniżona o 25% od ceny detalicznej tego produktu.
3. Promocja “DODATKOWY RABAT -25%“nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja „DODATKOWY RABAT -25%” obowiązuje od dnia 12.06.2019 r. do 14.06.2019 10:00.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “DODATKOWY RABAT -25%” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy garniturów i zestawów garniturowych ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem „Dodatkowe -25%” i znajdujących się w zakładce “DODATKOWY RABAT -25%”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego garnituru lub zestawu garniturowego oznaczonego emblematem „Dodatkowe -25%” i wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: EXTRA25 i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 25% od detalicznej ceny sprzedaży każdego z produktów. 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja “DODATKOWY RABAT -25%” obowiązuje od dnia 12.06.2019 r. do 14.06.2019 10:00.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwiec 2019 roku.

Kraków, dnia 12.06.2019 r.