Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "Dodatkowe 20% na wszystko z wyprzedaży przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza"

Skrócone zasady promocji „Dodatkowe 20% na wszystko z wyprzedaży przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl

Jak skorzystać z promocji „Dodatkowe 20% na wszystko z wyprzedaży przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl?

1. Promocja „Dodatkowe 20% na wszystko z wyprzedaży przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” dotyczy zarówno Kurtek, płaszczy i garniturów oraz zestawów złożonych z garnituru, kurtki lub płaszcza oraz dowolnych produktów z wyprzedaży ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

2. Aby uzyskać dodatkowy rabat w wysokości 20% na wszystkie zakupione produkty, dodaj do koszyka dowolny garnitur, kurtkę lub płaszcz LUB zestaw złożony z co najmniej jednego garnituru, kurtki lub płaszcza oraz dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl), wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: EXTRA20, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa powyżej zostanie obniżona o 20%.

3. Promocja „Dodatkowe 20% na wszystko z wyprzedaży przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 250zł obowiązuje darmowa dostawa!

5. Promocja „Dodatkowe 20% na wszystko z wyprzedaży przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” obowiązuje od dnia 2.03.2020 r. godzina 10:00 do 4.03.2020 do godziny 10:00

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dodatkowe 20% na wszystko z wyprzedaży przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy zarówno Kurtek, płaszczy i garnitury jak i zestawu złożonego z co najmniej jednego garnituru, kurtki lub płaszcza i dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: EXTRA20, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego lub kurtki, płaszcza lub garnituru z rabatem w wysokości 20% od regularnych cen detalicznej brutto zakupionych produktów.

6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja obowiązuje od dnia 2.03.2020 od godziny 10:00 do 4.03.2020 do 10:00

8. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu dotyczy produktów przecenionych.

9. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w Sklepie internetowym. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.

10. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie istnieje możliwość odbioru osobistego w salonach Vistula. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.

11. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie że Uczestnik nie odstępuje od udziału w promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje odpowiedniego przeliczenia ceny i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2.03.2020 r.

Kraków, 2.03.2020