Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "DODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%"

REGULAMIN PROMOCJIDODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%”

Skrócone zasady promocji „DODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%”

Jak skorzystać z promocji „DODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%”?

1. Promocja „DODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%” dotyczy wszystkich przecenione produktów ze sklepu internetowego oznaczonych emblematem “Dodatkowe do -25%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl). Promocja nie obejmuje produktów z kolekcji Vistula oraz Prosto.

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka jeden produkt oznaczony emblematem “Dodatkowe do -25%”, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: WEEKEND, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena jednej sztuki zakupionego przez Ciebie produktu zostanie obniżona o 20% od aktualnej wyprzedażowej ceny detalicznej.

W przypadku zakupu minimum dwóch sztuk produktów oznaczonych emblematem “Dodatkowe do -25%”, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: WEEKEND, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena zakupionych przez Ciebie produktów zostanie obniżona o 25% od aktualnej wyprzedażowej ceny detalicznej.

3. Promocja “DODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „DODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%” obowiązuje od dnia 13.07.2019 roku od godz. 20:30 do 15.07.2019 r. godz. 10:00.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,DODATKOWE -20% PRZY ZAKUPIE 1 SZTUKI I DODATKOWE -25% PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK Z WYPRZEDAŻY DO -70%” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. dotyczy wszystkich przecenionych produktów ze sklepu internetowego oznaczonych emblematem ,Dodatkowe do -25%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl). Promocja nie obejmuje produktów z kolekcji Vistula oraz Prosto.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem ,,Dodatkowe do -25%”, o których mowa w pkt. 3 powyżej, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: WEEKEND, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu jednego dowolnego produktu oznaczonego emblematem ,,Dodatkowe do –25%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. W przypadku zakupu minimum dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,Dodatkowe do –25%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu minimum dwóch produktów z rabatem wynoszącym 25% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

10. Promocja obowiązuje od dnia 13.07.2019 roku od godz. 20:30 do 15.07.2019 r. 10:00.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2019 roku.

Kraków, dnia 13.07.2019 r.