Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
#vistulathemensworld

REGULAMIN PROMOCJI "DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%"

REGULAMIN PROMOCJIDODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%”

Jak skorzystać z promocji “DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%” ?

Skrócone zasady promocji “DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%”

1. Promocja “DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%” dotyczy wszystkich garniturów, kurtek i płaszczy z Sale do -70% oznaczonych emblematem “Dodatkowe -20%” ze sklepu internetowego www.vistula.pl.

2. Dodaj do koszyka dowolny produkt, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: EXTRA20, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdej zakupionego przez Ciebie produktu oznaczonego emblematem “Dodatkowe -20%” zostanie obniżona o 20%.

3. Promocja „DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%” nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja „DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%” obowiązuje od dnia 14.03.2019 r. do 19.03.2019 godz. 10:00.

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą “DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja “DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%” wszystkich garniturów, kurtek i płaszczy z Sale do -70% ze internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem “Dodatkowe -20%”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: EXTRA20 potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 20%.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Promocja „DODATKOWE -20% NA WSZYSTKIE GARNITURY, KURTKI I PŁASZCZE Z SALE DO -70%” obowiązuje od dnia 14.03.2019 r. do 19.03.2019 10:00.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2019 r.

Kraków, dnia 14.03.2019 r.