Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

REGULAMIN PROMOCJI "Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20"

REGULAMIN PROMOCJI “Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20”

Skrócone zasady promocji REGULAMIN PROMOCJI “Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20“w sklepie internetowym działający pod adresem www.vistula.pl.

Jak skorzystać z promocji REGULAMIN PROMOCJI “Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl?

1. Promocja REGULAMIN PROMOCJI “Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20” („Promocja”) dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych emblematem „-50%” w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: https://vistula.pl/).

2. W Promocji można uzyskać następujące rabaty: w wysokości 50% lub 60%.

3. Z rabatu w wysokości 50% może skorzystać każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona w sklepie internetowym www.vistula.pl zakupu dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

4. Z rabatów w wysokości 60% (w zależności od wartości zakupów – zobacz pkt. 7 poniżej) może skorzystać Klient który zakupi

5. Klient, o którym mowa w pkt. 3 powyżej może uzyskać następujący rabat:

a) w wysokości 50% – w przypadku zakupu dowolnego produktu/dowolnych produktów oznaczonych emblematem „-50%” w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego produktu, o którym mowa w pkt 1 powyżej zostanie obniżona o 50%.

b) wysokości 60% – w przypadku zakupu dowolnego produktu/dowolnych produktów oznaczonych emblematem „- 50%” w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl o łącznej wartości minimum 2.500 zł, po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego produktu, o którym mowa w pkt 1 powyżej zostanie obniżona o 60%.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami) cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 249 zł obowiązuje darmowa dostawa!

9. Promocja obowiązuje od dnia 15.05.2020 r. do 30.05.2020 do godziny 22:00. Promocja obowiązuje również w stacjonarnych sklepach firmowych Vistula na terenie całej Polski (z wyłączeniem outletów). Zapytaj o szczegóły Doradcę Klienta!

Regulamin promocji „Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20”

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20” (,,Promocja”) jest VRG S.A.
z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych emblematem „-50%” w regularnych cenach detalicznych brutto dostępnych w Sklepie internetowym.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz zaakceptują niniejszy regulamin wraz z warunkami zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji”).

5. W Promocji można uzyskać następujące rabaty: w wysokości 50 % lub 60 %.

6. Z rabatu w wysokości 50% może skorzystać Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie internetowym zakupu dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

7. Z rabatu w wysokości 50% (w zależności od wartości zakupów – zobacz pkt. 9 poniżej) może skorzystać Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 6,

8. Uczestnik Promocji, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt. 3 powyżej, z rabatem:

a) w wysokości 50% od regularnej ceny detalicznej brutto – w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem);
b) w wysokości 60% od regularnej ceny detalicznej brutto – w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) za kwotę co najmniej 2.500 zł w regularnych cenach detalicznych brutto;

9. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

10. Promocja obowiązuje od dnia 15.05.2020 r. do 30.05.2020 do godziny 22:00

12. Rabaty, o których mowa w pkt. 8 i 9 niniejszego regulaminu, nie dotyczą produktów przecenionych i udzielane są od regularnej ceny detalicznej brutto.

13. Promocja „Akcja dla stałych Klientów: do -60% na całą kolekcję Wiosna 20” nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

14. W przypadku zwrotu jednego albo kilku (ale nie wszystkich) produktów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Jednocześnie uznaje się, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconego produktu/ów (objętych jednym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia cen zakupionych produktów, ustala wysokość rabatu, zgodnie z – odpowiednio – pkt. 8 i 9 powyżej, i zwraca różnicę, o ile ma ona wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu.

15. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta ani z innych kart lub promocji. Uczestnik Promocji otrzymuje punkty na Kartę Stałego Klienta zgodnie z przelicznikiem punktowym: 10 zł wydanych na zakupy = 1 Punkt na karcie.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

17. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

18. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

19. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie istnieje możliwość odbioru osobistego w salonach Vistula. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 249,00 zł.

20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

21. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2020r.

Kraków, dnia 05.05.2020 r.