Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Regulamin promocji "3 sztuki polo za 129,99 zł"

Jak skorzystać z promocji “3 sztuki polo za 129,99 zł”?

1. Promocja “3 sztuki polo za 129,99 zł” dotyczy wyłącznie koszulek polo ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych emblematem “3 za 129,99”

2. Dodaj do koszyka trzy dowolne koszulki polo, o których mowa w pkt. 1, i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z trzech koszulek polo, o których mowa w pkt. 1 zapłacisz 129,99 zł.

4. Promocja “3 sztuki polo za 129,99 zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja “3 sztuki polo za 129,99 zł” obowiązuje od dnia 7.05.2020 r. do 22.05.2020 do godz. 12:00

PRZEJDŹ DO OFERTY >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “3 sztuki polo za 129,99 zł” („Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja “3 sztuki polo za 129,99 zł” dotyczy wyłącznie koszulek polo ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych emblemetem “3 za 129,99”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kolejnością dodania ich do koszyka i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące trzy kolejne produkty.

5.Łączna cena trzech koszulek polo wchodzących w skład Zestawu promocyjnego zostanie obniżona do 129,99 zł.

6. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu poszczególnych Zestawów promocyjnych w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

7. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja “3 sztuki polo za 129,99 zł” obowiązuje od dnia 7.05.2020 r. do 22.05.2020 r. do godz. 12:00

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://vistula.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7.05.2020 r.

Kraków, dnia 7.05.2020 r.