Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Komunikaty

Oświadczenie VRG S.A

.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wartości Grupy Kapitałowej VRG S.A. niniejszym informujemy, że VRG S.A. w swoich działaniach kieruje się dobrem interesariuszy i zasadami odpowiedzialności społecznej biznesu. Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą równości wobec prawa, Spółka uznaje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania oraz, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Cztery podstawowe wartości, będące fundamentem Grupy Kapitałowej VRG S.A. i opisane w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej VRG S.A., to współpraca, profesjonalizm, szacunek oraz transparentność. Zawarte w Kodeksie Etyki wartości i zasady postępowania obowiązują i będą bezwzględnie respektowane w przyszłości jako nadrzędne.
Zarówno spółka matka, jak i każda z marek i spółek zależnych Grupy, kieruje się ponadto wartościami, zgodnymi z Kodeksem Etyki oraz rozwiniętymi w aspektach najbardziej istotnych dla danej marki i jej grupy docelowej. Wartości wyznawane przez marki VRG S.A. są i pozostaną przez nie strzeżone w każdym aspekcie funkcjonowania. Marki nie będą zabierać głosu w dyskusjach o charakterze światopoglądowym i na zawsze pozostaną wolne od uprzedzeń oraz pełne szacunku dla każdego człowieka.
Równocześnie podkreślamy, że Zarząd Grupy Kapitałowej VRG S.A. powoływany jest do realizacji celów biznesowych, a wszelkie zmiany dokonywane są wolą akcjonariuszy i decyzją Rady Nadzorczej.

Zarząd VRG S.A.