Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Aneks do regulaminu promocji "MID SEASON SALE"

Aneks do regulaminu promocji “MID SEASON SALE

przez:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

§ 1.

1. Organizator postanowił zmienić regulamin promocji „MID SEASON SALE” („Regulamin”) w ten sposób, że pkt.9 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

10. Czas trwania Promocji: obowiązuje od dnia 11.04.2019 roku do 09.05.2019 r. godz. 08:00

2. Organizator postanowił zmienić regulamin skróconych zasad promocji „MID SEASON SALE” („Regulamin”) w ten sposób, że pkt.5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. Czas trwania Promocji: obowiązuje od dnia 11.04.2019 roku do 09.05.2019 r. godz. 08:00

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 4.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „MID-SEASON SALE” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”) w okresie od dnia 11.04.2019 roku do 09.05.2019 r. godz. 08:00

3. Promocja dotyczy wybranych produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem „RABAT 30%”, “RABAT 40%” i “RABAT 50%”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym przynajmniej jeden produkt oznaczony emblematem „RABAT 30%” “RABAT 40%” lub “RABAT 50%” („Uczestnik Promocji”). Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Termin realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi, jak również nie naruszają ani nie ograniczają prawa klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2019 r.

Kraków, dnia 11.04.2019 r.