Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK

Aneks do regulaminu promocji "DODATKOWE -20% NA DRUGĄ SZTUKĘ I DODATKOWE -30% NA TRZECIĄ SZTUKĘ"

Aneks do regulaminu promocji “Akcja dla naszych stałych klientów do -50%”

przez:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

§ 1.

1. Organizator postanowił zmienić regulamin promocji „DODATKOWE -20% NA DRUGĄ SZTUKĘ I DODATKOWE -30% NA TRZECIĄ SZTUKĘ”” („Regulamin”) w ten sposób, że pkt.9 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

10. Czas trwania Promocji: obowiązuje od dnia 09.05.2019 do 12.06.2019 r.

2. Organizator postanowił zmienić regulamin skróconych zasad promocji „DODATKOWE -20% NA DRUGĄ SZTUKĘ I DODATKOWE -30% NA TRZECIĄ SZTUKĘ”” („Regulamin”) w ten sposób, że pkt.5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. Czas trwania Promocji: obowiązuje od dnia 09.05.2019 do 12.06.2019 r.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 4.

REGULAMIN PROMOCJIDODATKOWE -20% NA DRUGĄ SZTUKĘ I DODATKOWE -30% NA TRZECIĄ SZTUKĘ

Skrócone zasady promocji „Dodatkowe -20% na drugą sztukę i dodatkowe -30% na trzecią sztukę”

Jak skorzystać z promocji „Dodatkowe -20% na drugą sztukę i dodatkowe -30% na trzecią sztukę”?

1. Promocja „Dodatkowe -20% na drugą sztukę i dodatkowe -30% na trzecią sztukę” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne produkty oznaczone emblematem ,,SALE do-70%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl).

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%, (wszystkie oznaczone emblematem „SALE do -70%” produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej) i wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: ONLINE, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych oznaczonych emblematem „SALE do -70%” produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 20% od aktualnej ceny.

b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych oznaczonych emblematem „SALE do -70%” produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”, zostanie obniżona o 20% od aktualnej ceny. Cena trzeciego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny.

c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), rabat w wysokości 20% od aktualnej ceny zostanie naliczony na produkty zajmujące odpowiednio drugą, piątą, ósmą itd. pozycję w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. Rabat w wysokości 30% zostanie natomiast naliczony na produkty zajmujące odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. W/w rabaty nie przysługują na produkty zajmujące odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą, dziesiątą itd. pozycję wśród produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” uszeregowanych w w/w sposób.
Do produktów nieoznaczonych emblematem „SALE do -70%”, które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.

Przykład:

Obowiązująca cena detaliczna brutto „SALE do -70%”	Obowiązująca cena w promocji
kurtka			 299,99 zł			 	299,99 zł
sweter			 149,99 zł			 	119,99 zł
koszula	 		 149,99 zł			 	74,99 zł
poszetka		 79,99 zł			 	    79,99 zł 

3. Promocja “Dodatkowe -20% na drugą sztukę i dodatkowe -30% na trzecią sztukę” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „Dodatkowe -20% na drugą sztukę i dodatkowe -30% na trzecią sztukę” obowiązuje od dnia 02.06.2019 roku do 12.06.2019r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Dodatkowe -20% na drugą sztukę i dodatkowe -30% na trzecią sztukę” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa produkty oznaczone emblematem „SALE do -70%” ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl). Wszystkie oznaczone emblematem „SALE do -70%” produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej dwóch produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%”, o których mowa w pkt. 3 powyżej, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: ONLINE, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do – 70%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję w koszyku wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”), naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu.

b) W razie zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu oraz jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród oznaczonych emblematem „SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”) z rabatem wynoszącym 30% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „SALE do -70%”), naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu.

c) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,SALE do – 70%” ze strony www.vistula.pl (link do oferty www.vistula.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio drugą, piątą, ósmą, itd. pozycję wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej z rabatem wynoszącym 20% od obowiązującej ceny sprzedaży danego produktu oraz produktów zajmujących odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję wśród oznaczonych emblematem ,,SALE do -70%” produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 3 powyżej z rabatem wynoszącym 30% od obowiązującej ceny sprzedaży danego produktu. W/w rabat nie przysługuje na zakup produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, czwartą, siódmą, dziesiątą itd. pozycję wśród oznaczonych emblematem ,, SALE do -70%” produktów uszeregowanych w w/w sposób (za te produkty naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu).

Do produktów nieoznaczonych emblematem „SALE do -70%”, które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.

Przykład:

Obowiązująca cena detaliczna brutto „SALE do -70%”	Obowiązująca cena w promocji
kurtka			 299,99 zł			 	299,99 zł
sweter			 149,99 zł			 	119,99 zł
koszula	 		 149,99 zł			 	74,99 zł
poszetka		  79,99 zł			 	79,99 zł 

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

10. Promocja obowiązuje od dnia 02.06.2019 roku do 12.06.2019.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2019 roku.

Kraków, dnia 02.06.2019 r.