Zasady akcji dla Lojalnych Klientów Vistula

Jak skorzystać z promocji „Private Sale do -50%” w sklepie internetowym działającym  pod adresem www.vistula.pl?

1. Promocja „Private Sale do -50%” dotyczy wyłącznie oznaczonych emblematem „Do -50%” produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

2. Aby uzyskać rabat w wysokości 30% dodaj do koszyka jeden dowolny produkt oznaczony  emblematem ,,Do – 50 %”  w regularnej cenie detalicznej brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o wartości poniżej 2.000,00 zł albo zestaw dowolnych produktów oznaczonych emblematem „Do -50%” w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o łącznej wartości poniżej 2.000,00 zł. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa w pkt 2 powyżej zostanie obniżona o 30%.

3. Aby uzyskać rabat w wysokości 40% dodaj do koszyka jeden dowolny produkt oznaczony  emblematem ,,Do – 50 %” w regularnej cenie detalicznej brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o wartości minimum 2.000,00 zł albo zestaw dowolnych produktów oznaczonych emblematem „Do -50%” w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o łącznej wartości minimum 2.000,00 zł. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa w pkt 2 powyżej zostanie obniżona o 40%. 


4. Aby uzyskać rabat w wysokości 50% dodaj do koszyka jeden dowolny produkt oznaczony  emblematem ,,Do – 50 %” w regularnej cenie detalicznej brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o wartości minimum 4.000,00 zł albo zestaw dowolnych produktów oznaczonych emblematem „Do -50%” w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl) o łącznej wartości minimum 4.000,00 zł. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa w pkt 2 powyżej zostanie obniżona o 50%. 

5. Promocja „Private Sale do -50%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

6. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 250zł obowiązuje darmowa dostawa!

7. Promocja „Private Sale do -50%” obowiązuje od dnia 12.11.2016 r. do godz. 23:59 dnia 23.12.2016 r.REGULAMIN


1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Private Sale do – 50 %” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).


2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający  pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie oznaczonych emblematem ,,Do – 50%” produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto dokona w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem ,,Do – 50%” w regularnej cenie detalicznej brutto  (stosownie do pkt. 5 poniżej) ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony: www.vistula.pl).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu dowolnych produktów objętych Promocją z rabatem: 

a) w wysokości 30% od regularnej ceny detalicznej brutto - w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) jednego produktu objętego Promocją  za kwotę poniżej 2.000,00 zł w regularnej cenie detalicznej brutto lub zestawu produktów objętych Promocją za łączną kwotę poniżej 2.000,00 zł w regularnych cenach detalicznych brutto;  

b) w wysokości 40% od regularnej ceny detalicznej  brutto - w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) jednego produktu objętego Promocją  za kwotę co najmniej 2.000,00 zł w regularnej cenie detalicznej  brutto  lub  zestawu produktów objętych Promocją  za łączną kwotę co najmniej  2.000,00 zł w regularnych cenach detalicznych brutto z zastrzeżeniem  lit. c) poniżej

c) w wysokości 50% od regularnej ceny detalicznej brutto - w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) jednego produktu objętego Promocją  za kwotę co najmniej 4.000,00 zł w regularnej cenie detalicznej brutto lub zestawu produktów objętych Promocją za łączną kwotę co najmniej 4.000,00 zł w regularnych cenach detalicznych brutto.

6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja obowiązuje od dnia 12.11.2016 r. do godz. 23:59 dnia 23.12.2016 r.

8. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu  nie  dotyczy  produktów przecenionych  i udzielany  jest  od regularnej  ceny detalicznej  brutto. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji. Uczestnik Promocji nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. W przypadku obowiązywania innych promocji ( w tym zniżek) Uczestnik Promocji  ma prawo wyboru czy korzysta z  rabatu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy  uczestniczy w innej  promocji.

9. Na produkty zakupione w Promocji w Sklepie internetowym nie obowiązują odbiory osobiste w Salonach.

10. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje odpowiedniego przeliczenia ceny i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl i w Salonach.

13. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.


16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2016 r.


Kraków, dnia 12.11.2016 r.

 

 

trigger
garnitury kurtki płaszcze Vistula
garnitury marynarki kurtki płaszcze Vistula
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam