Regulamin promocji Druga sztuka gratis

Skrócone zasady promocji „Druga sztuka gratis ” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.vistula.pl

1. Z promocji „Druga sztuka gratis” może skorzystać klient sklepu internetowego, działającego pod adresem www.vistula.pl 


2. Promocja „Druga sztuka gratis” dotyczy wyłącznie zestawu  oznaczającego  co najmniej dwa dowolne sprzedawane w sklepie internetowym  działającym pod adresem www.vistula.pl  produkty  w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl) spośród następujących produktów: garnitury (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-garnitury-vst), spodnie (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-spodnie-vst), koszule (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-koszule-vst),
swetry (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-swetry-bluzy-vst),buty(link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-buty-vst)  i akcesoria (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-akcesoria-vst).


3. Z oferty garniturów (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-garnitury-vst), spodni (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-spodnie-vst), koszul (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-koszule-vst), swetrów (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-swetry-bluzy-vst), butów(link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-buty-vst) i akcesoriów (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-akcesoria-vst) wybierz co najmniej dwa dowolne produkty  i dodaj je do koszyka wpisując kod „GIFT” i zatwierdzając przyciskiem SPRAWDŹ.


4. Gotowe! Wszystkie  produkty  w koszyku  zostają  automatycznie uszeregowane  według ich ceny sprzedaży (od najwyższej do najniższej) oraz kolejności ich dodania  do koszyka.

W przypadku  zakupu   zestawu  dwóch dowolnych  produktów, o których mowa w pkt 2 powyżej cena sprzedaży jednego produktu zajmującego  druga pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób  zostanie automatycznie zmieniona na  0,01 zł.

W  przypadku  zakupu zestawu składającego się z więcej niż  dwóch dowolnych  produktów, o których mowa w pkt 2 powyżej cena sprzedaży  każdego produktu zajmującego  odpowiednio  drugą,  czwartą, szóstą, ósmą, dziesiątą itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób zostanie automatycznie zmieniona na  0,01 zł.

5. Promocja „Druga  sztuka gratis” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).


6. Promocja „Druga sztuka  gratis” obowiązuje od dnia 09.12.2016 r. do dnia 23.12.2016 r.

7. W ramach Promocji nie jest możliwa darmowa dostawa, nie są również możliwe odbiory osobiste w Salonach.

Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach promocji „Druga sztuka gratis ”. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach promocji „Druga sztuka gratis ”.

Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach promocji „Druga sztuka gratis ” na  odpowiednio inny produkt tego samego rodzaju objęty promocją ,,Druga sztuka  gratis ” w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

 

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Druga sztuka gratis” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).


2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).


3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie zestawu  oznaczającego   co najmniej dwa dowolne sprzedawane w Sklepie internetowym produkty w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl)  spośród następujących produktów:   garnitury (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-garnitury-vst), spodnie (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-spodnie-vst), koszule (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-koszule-vst), swetry (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-swetry-bluzy-vst),buty(link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-buty-vst)  i akcesoria (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-akcesoria-vst).


4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu oznaczającego  co najmniej dwa dowolne  sprzedawane w Sklepie internetowym produkty w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl) spośród następujących produktów:  garnitury (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-garnitury-vst), spodnie (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-spodnie-vst), koszule (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-koszule-vst), swetry (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-swetry-bluzy-vst),buty(link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-buty-vst)  i akcesoria (link http://vistula.pl/2-sztuka-gratis-akcesoria-vst) wpisując kod „GIFT”, zatwierdzając przyciskiem SPRAWDŹ.

(,,Uczestnik Promocji”).

Wszystkie  produkty  w koszyku  objęte Promocją  zostają  automatycznie uszeregowane  według ich ceny sprzedaży (od najwyższej do najniższej)  z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku zakupu  produktów  objętych Promocją  o tej samej  cenie sprzedaży  o kolejności uszeregowania w koszyku  decyduje kolejność  w jakiej  produkty zostały dodane do koszyka.


5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów  objętych Promocją,  o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu na  poniższych zasadach

W przypadku   zakupu  w Sklepie internetowym  zestawu  dwóch dowolnych  produktów  objętych Promocją  Klient będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego   drugą  pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób  za cenę sprzedaży  wynoszącą  0,01 zł.  Ceny sprzedaży produktu  zajmującego  pierwszą  pozycję wśród produktów uszeregowanych w  w/w sposób nie ulega zmianie.

W  przypadku  zakupu w Sklepie internetowym zestawu składającego się z więcej niż  dwóch dowolnych  produktów objętych Promocją Klient będzie  uprawniony  do zakupu produktu zajmującego  odpowiednio  drugą, czwartą, szóstą, ósmą, dziesiątą  itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w w/w sposób za cenę sprzedaży wynoszącą   0,01 zł. Ceny sprzedaży produktów zajmujących  odpowiednio  pierwszą,  trzecią,  piątą, siódmą, dziewiątą, jedenastą itd. pozycję  wśród produktów uszeregowanych w  w/w sposób nie ulegają zmianie.

6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja obowiązuje od dnia  09.12.2016 r. do  dnia 23.12.2016 r.


8..Uczestnik Promocji  nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta ,, woman in the men’s world club”  ani z innych kart lub promocji. Uczestnik Promocji nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru  z której  promocji chce skorzystać.


9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

10. Uczestnik Promocji w terminie  14 dni od dnia otrzymania towaru  jest uprawniony do żądania  wymiany nieużywanego produktu z zestawu  zakupionego w ramach Promocji   na odpowiednio inny produkt  tego  samego rodzaju objęty Promocją  w zakresie dostępności towarów  w ofercie promocyjnej.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.


12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.


13. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.


14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.


15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.


16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2016 r.


Kraków, dnia 09.12.2016 r.

 

 

 

 

trigger
garnitury kurtki płaszcze Vistula
garnitury marynarki kurtki płaszcze Vistula
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam