Regulamin promocji „Przy zakupie marynarki z zestawu, spodnie z zestawu gratis”

 

Skrócone zasady promocji „Przy zakupie marynarki z zestawu, spodnie z zestawu gratis” w sklepie internetowym działający pod adresem www.vistula.pl


1. Z promocji „Przy zakupie marynarki z zestawu, spodnie z zestawu gratis” może skorzystać Klient, sklepu internetowego działającego pod adresem www.vistula.pl 


2. Promocja „Przy zakupie marynarki z zestawu, spodnie z zestawu gratis” dotyczy wyłącznie marynarek i spodni z zakładki  ZESTAWY: MARYNARKA + SPODNIE (link: http://vistula.pl/zestawy-marynarka-i-spodnie-vst ).


3. Z oferty marynarek i spodni z zakładki  ZESTAWY: MARYNARKA + SPODNIE (link: http://vistula.pl/zestawy-marynarka-i-spodnie-vst) wybierz i dodaj do koszyka marynarkę. Następnie wybierz i dodaj do koszyka spodnie z zakładki: ZESTAWY: MARYNARKA + SPODNIE (link: http://vistula.pl/zestawy-marynarka-i-spodnie-vst ), wpisując kod „SPODNIEGRATIS” i potwierdź klikając przycisk SPRAWDŹ.


4. Gotowe! Za zestaw składający się z dwóch produktów, o których mowa w pkt 3 zapłacisz: za droższy produkt jego obowiązującą cenę sprzedaży, a na tańszy produkt zostanie naliczony rabat w wysokości 99,99% od obowiązującej ceny sprzedaży danego produktu. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów, o których mowa w pkt 3 o tej samej obowiązującej cenie sprzedaży klient jest uprawniony do zakupu z rabatem jednego z produktów. Zestaw w promocji składa się z dwóch produktów (jednej marynarki i jednej pary spodni). W celu uzyskania rabatu na kolejny produkt, konieczne jest nabycie kolejnego zestawu.


5. Promocja „Przy zakupie marynarki z zestawu, spodnie z zestawu gratis” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).


6. W ramach promocji nie jest możliwa darmowa dostawa.


7. Promocja „Przy zakupie marynarki z zestawu, spodnie z zestawu gratis” obowiązuje od dnia 08.07.2016 r. do odwołania.

 

Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją, tj. odpowiednio inną dowolną marynarkę lub spodnie w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

 

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Przy zakupie marynarki z zestawu, spodnie z zestawu gratis” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).


2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).


3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie  marynarek i spodni  z zakładki ZESTAWY: MARYNARKA + SPODNIE (link: http://vistula.pl/zestawy-marynarka-i-spodnie-vst ). 


4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu dwóch produktów w obowiązującej cenie sprzedaży z zakładki ZESTAWY: MARYNARKA + SPODNIE (link: http://vistula.pl/zestawy-marynarka-i-spodnie-vst )(,,Uczestnik Promocji”), wpisując kod "SPODNIEGRATIS" i potwierdzi klikając przycisk SPRAWDŹ.


5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu składającego się z dwóch produktów, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu: marynarki w obowiązującej cenie sprzedaży, zaś spodni z rabatem w wysokości 99,99% od obowiązującej ceny sprzedaży. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu o tej samej obowiązującej cenie sprzedaży klient jest uprawniony do zakupu z rabatem jednego z w/w produktów. Zestaw w promocji składa się z dwóch produktów. W celu uzyskania rabatu na kolejny produkt, konieczne jest nabycie kolejnego zestawu.


6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.


7. Promocja obowiązuje od dnia 08.07.2016 r. do odwołania.


8. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’sworld club” ani z innych kart lub promocji. Uczestnik Promocji nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.


9. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.


10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.


11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.


12. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.


13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.


14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.


15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2016 r.


Kraków, dnia 08.07.2016 r.

 

 

 

trigger
garnitury kurtki płaszcze Vistula
garnitury marynarki kurtki płaszcze Vistula
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam