Regulamin promocji "Dodatkowy rabat 20% na produkty z wyprzedaży"

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWY RABAT 20%  NA PRODUKTY Z WYPRZEDAŻY


Skrócone zasady promocji „Dodatkowy rabat 20% na produkty z wyprzedaży”

Jak skorzystać z promocji „Dodatkowy rabat 20% na produkty z wyprzedaży”?


1. Promocja „Dodatkowy rabat 20% na produkty z wyprzedaży” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl, będących obecnie w wyprzedaży, oznaczonych emblematem „Dodatkowe -20%”.

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem „Dodatkowe -20%”.

Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu zostanie obniżona o 20%. 

 

Przykład:

 

Obowiązująca cena detaliczna brutto

Obowiązująca cena w promocji

garnitur

799,99 zł

639,99zł

garnitur

649,99 zł

519,99 zł

marynarka

499,99 zł

399,99 zł

sweter

149,99 zł

119,99 zł

Spodnie

149,99 zł

119,99 zł

rękawiczki

129,99 zł

103,99 zł

koszula

129,99 zł

103,99 zł

 

3. Promocja ,,Dodatkowy rabat 20% na produkty z wyprzedaży” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).


4. Promocja „Dodatkowy rabat 20% na produkty z wyprzedaży” obowiązuje od dnia 01.03.2017 roku do odwołania.

 

 

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Dodatkowy rabat 20% na produkty z wyprzedaży(,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).


2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

 

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów z wyprzedaży oznaczonych emblematem „Dodatkowe -20%”.

 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu  oznaczonego emblematem „Dodatkowe -20%” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 20% od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów.

 

 

Przykład:

 

 

Obowiązująca cena detaliczna brutto

Obowiązująca cena w promocji

garnitur

799,99 zł

639,99zł

garnitur

649,99 zł

519,99 zł

marynarka

499,99 zł

399,99 zł

sweter

149,99 zł

119,99 zł

Spodnie

149,99 zł

119,99 zł

rękawiczki

129,99 zł

103,99 zł

koszula

129,99 zł

103,99 zł

 

 

 

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

                          

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

 

 9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

 

10. Uczestnik Promocji w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu zakupionego w ramach Promocji na odpowiednio inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej. Powyższe uprawnienie nie dotyczy produktów po poprawkach krawieckich. W przypadku gdy Uczestnik Promocji dokonuje wymiany na towar o aktualnej cenie detalicznej brutto wyższej niż cena zakupionego towaru, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy ceną wymienianego zakupionego towaru, a ceną towaru, na który w/w towar jest wymieniany.

11.Promocja obowiązuje od dnia 01.03.2017 r. do odwołania.

 

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.


13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

 
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

                    

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.


16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku. 

 

 

Kraków, dnia 01.03.2017 r.

trigger
Dodatkowe -20% na wybrane produkty z wyprzedaży Vistula garnitury marynarki kurtki płaszcze
Dodatkowe -20% na wybrane produkty z wyprzedaży - Vistula - garnitury marynarki kurtki płaszcze
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam