Regulamin promocji "Trzecia sztuka gratis na całą przecenioną kolekcję"

Jak skorzystać z promocji "Trzecia sztuka gratis na całą przecenioną kolekcję"?


1. Promocja "Trzecia sztuka gratis na całą przecenioną kolekcję" dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem „3 SZTUKA GRATIS”.

2. Dodaj do koszyka trzy dowolne produkty, o których mowa w pkt. 1

3. Gotowe! Za zestaw składający się z trzech produktów, o których mowa w pkt. 2 zapłacisz: za dwa najdroższe produkty ich obowiązującą cenę detaliczną brutto, a najtańszy produkt za 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji trzech produktów, o których mowa w pkt. 2 o tej samej obowiązującej cenie detalicznej brutto klient jest uprawniony do zakupu z rabatem tylko jednego z produktów.

4. Promocja "Trzecia sztuka gratis na całą przecenioną kolekcję" nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja "Trzecia sztuka gratis na całą przecenioną kolekcję " obowiązuje od dnia 15.02.2017 r. do odwołania.


PRZEJDŹ DO OFERTY >>Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą "Trzecia sztuka gratis na całą przecenioną kolekcję" („Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.vistula.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.vistula.pl oznaczonych emblematem „3 SZTUKA GRATIS”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem „3 SZTUKA GRATIS”.

5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu zestawu minimum trzech dowolnych produktów objętych Promocją na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu zestawu trzech dowolnych produktów wskazanych w pkt 3 powyżej, Klient będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 0,01 zł.

b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż trzech dowolnych produktów wskazanych w pkt 3 powyżej, Klient będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, każdorazowo w cenie 0,01 zł.


Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, drugą, czwartą, piątą, siódmą, ósmą, itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny.

 Przykład:

produkt

obowiązująca cena detaliczna brutto

cena obowiązująca w ramach promocji

1. garnitur

799,99 zł

799,99 zł

2. marynarka

499,99 zł

499,99 zł

3. sweter

149,99 zł

0,01 zł

4. koszula

149,99 zł

149,99 zł

5. spinki do koszuli

149,99 zł

149,99 zł

6. krawat

99,99 zł

0,01 zł

7. poszetka

99,99 zł

99,99 zł

8. bielizna

27,30 zł

27,30 zł

9. skarpety

16,80 zł

0,01 zł

 

 
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Rabat o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest udzielany w przypadku zakupu produktu oznaczonego emblematem „3 SZTUKA GRATIS”. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja "Trzecia sztuka gratis na całą przecenioną kolekcję" obowiązuje od dnia 15.02.2017 r. do odwołania.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

 12. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.vistula.pl/.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2017 r.
Kraków, dnia 15.02.2017 r.

 

trigger
Dodatkowe -20% na wybrane produkty z wyprzedaży Vistula garnitury marynarki kurtki płaszcze
Dodatkowe -20% na wybrane produkty z wyprzedaży - Vistula - garnitury marynarki kurtki płaszcze
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam