Regulamin promocji Druga sztuka -50% przy zakupie garnituru


Skrócone zasady promocji „Druga sztuka  z 50% rabatem przy zakupie garnituru”

Jak skorzystać z promocji ,,Druga sztuka z 50% rabatem przy zakupie garnituru”?


1. Promocja Druga sztuka z 50% rabatem przy zakupie garniturudotyczy wyłącznie  zestawu  oznaczającego  dwa produkty oznaczone  emblematem ,,Sale do-70%  ze strony internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl) tj.  jeden garnitur oraz  jeden inny niż  garnitur  produkt, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w kupowanego garnituru z zestawu.

2. Ze strony  internetowej  www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch oznaczonych  emblematem ,,Sale do -70%” produktów: jednego garnituru oraz  jednego  innego niż  garnitur  produktu, którego cena sprzedaży nie  jest wyższa od ceny sprzedaży w/w kupowanego garnituru z zestawu.

Za garnitur z zestawu zapłacisz  jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena  drugiego zakupionego przez Ciebie, nie będącego garniturem produktu z zestawu, o którym mowa  powyżej  zostanie obniżona o 50%. 

Przykład:

 

Cena aktualna

Cena po rabacie

Garnitur

499,90

499,90

Koszula

99,90

49,95

Razem do zapłaty

599,80

549,85

           

 3. Promocja ,, Druga sztuka z 50% rabatem przy zakupie garnituru”   nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).


4. Promocja „Druga sztuka  z 50% rabatem przy zakupie garnituru”  obowiązuje od dnia 01.07.2016 roku  do odwołania.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Druga sztuka  z 50% rabatem przy zakupie garnituru   (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).


2. Miejscem Promocji  jest sklep internetowy  działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

3.  Promocja  dotyczy wyłącznie  zestawu oznaczającego dwa produkty oznaczone emblematem „Sale do -70%”  ze strony  internetowej www.vistula.pl (link do strony www.vistula.pl) tj.  jeden garnitur oraz  jeden inny niż  garnitur  produkt, którego cena sprzedaży nie  jest  wyższa od  ceny sprzedaży w/w kupowanego garnituru z zestawu.

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w Sklepie internetowym  transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu oznaczającego dwa produkty oznaczone emblematem ,,Sale do -70%”   ze strony internetowej www.vistula.pl (link  do strony www.vistula.pl) tj. jednego garnituru oraz jednego  innego niż  garnitur  produktu, którego cena sprzedaży nie  jest wyższa od ceny  sprzedaży w/w kupowanego garnituru z zestawu oraz  zaakceptuje  niniejszy regulamin  poprzez  kliknięcie w odpowiednim  polu w koszyku  (,, Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający  warunki, o których mowa  w pkt 4  powyżej   jest uprawniony do zakupu zestawu  produktów objętych Promocją,o których mowa w  pkt 4 niniejszego regulaminu :  jednego garnituru w  obowiązującej cenie sprzedaży, zaś  jednego   nie będącego  garniturem produktu   z rabatem w wysokości  50 % od obowiązującej ceny sprzedaż tego produktu.

Przykład:

 

Cena aktualna

Cena po rabacie

Garnitur

499,90

499,90

Koszula

99,90

49,95

Razem do zapłaty

599,80

549,85

              

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.                                                                                                              

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji. Uczestnik Promocji  nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru z której promocji chce skorzystać.     

 8.  Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Uczestnik Promocji  nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. 

9.Uczestnik Promocji  w terminie 14 dni od otrzymania towaru   jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu  zakupionego w ramach Promocji na  odpowiednio  inny   produkt  tego samego rodzaju  objęty Promocją  w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

10.Promocja obowiązuje od dnia 01.07.2016 do odwołania.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem   pkt 4   niniejszego regulaminu.


12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

 
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.                                                                                      

 14. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną   mają postanowienia niniejszego regulaminu.

 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  1 lipca 2016 roku. 

Kraków, dnia 01.07.2016 r.

 

trigger
garnitury kurtki płaszcze Vistula
garnitury marynarki kurtki płaszcze Vistula
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam