Regulamin promocji "Druga sztuka gratis przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza"Aneks do regulaminu promocji „Druga sztuka gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza" obowiązujący od dnia 09.03.2017
REGULAMIN PROMOCJI Druga SZTUKA gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza


Skrócone zasady promocji „
Druga sztuka gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza

Jak skorzystać z promocji ,, Druga sztuka gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza?


1. Promocja Druga sztuka gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa nieprzecenione produkty, tj.  w regularnej cenie detalicznej brutto ze strony internetowej www.vistula.pl, w którego skład wchodzi jeden garnitur, kurtka lub płaszcz oraz jeden dowolny produkt w regularnej cenie detalicznej brutto, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w garnituru/kurtki/płaszcza z zestawu. W ramach promocji nie można tworzyć zestawów składających się z dwóch garniturów oraz dwóch produktów z kategorii kurtki/płaszcze. Zestawy wyłączone z promocji wskazane są poniżej:

•             garnitur + garnitur,

•             kurtka + kurtka,

•             płaszcz + płaszcz,

•             kurtka + płaszcz.

 

 

2. Ze strony internetowej www.vistula.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch produktów: jednego garnituru, kurtki lub płaszcza w regularnej cenie detalicznej brutto  oraz jednego dowolnego produktu w cenie regularnej z zastrzeżeniem par produktów wymienionych w pkt 1.

Za pierwszy produkt z zestawu zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży, a za  drugi produkt z zestawu zapłacisz jedynie 0,01 zł. 

 

Przykład:

 

 

 

Obowiązująca cena detaliczna brutto

Obowiązująca cena w promocji

garnitur

849,00

849,00

Spodnie

449,00

0,01

Razem do zapłaty

1298,00

849,01

 

 

 

3. Promocja ,,Druga sztuka gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza”  nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).


4. Promocja „Druga sztuka gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza” obowiązuje od dnia 08.03.2017 roku do odwołania.

 

 

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Druga sztuka gratis - przy zakupie garnituru, kurtki lub płaszcza”  (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).


2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vistula.pl (,,Sklep internetowy”).

 

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa nieprzecenione produkty, tj. w regularnej cenie detalicznej brutto ze strony internetowej www.vistula.pl, w którego skład wchodzi jeden garnitur, kurtka lub płaszcz oraz jeden dowolny produkt, którego cena sprzedaży nie jest wyższa od ceny sprzedaży w/w garnituru/kurtki/płaszcza z zestawu. W ramach promocji nie można tworzyć zestawów składających się z dwóch garniturów oraz dwóch produktów z kategorii kurtki/płaszcze. Zestawy wyłączone z promocji wskazane są poniżej:

•             garnitur + garnitur,

•             kurtka + kurtka,

•             płaszcz + płaszcz,

•             kurtka + płaszcz.

 

 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu dwóch produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,, Uczestnik Promocji”).

 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej  jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu w następujących cenach: za garnitur/kurtkę/płaszcz z zestawu należy uiścić jego obowiązującą cenę, zaś drugi produkt z zestawu kosztuje 0,01 zł.

 

 

 

Przykład:

 

 

 

Obowiązująca cena detaliczna brutto

Obowiązująca cena w promocji

garnitur

849,00

849,00

Spodnie

449,00

0,01

Razem do zapłaty

1298,00

849,01

 

W przypadku dokonania jednorazowego zakupu większej ilości zestawów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, promocyjna cena 0,01 zł jest naliczana tylko na jeden produkt z jednego, najdroższego zestawu promocyjnego znajdującego się w koszyku.

      

 

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.                                        

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

 

 9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. 

 

10.Uczestnik Promocji w terminie 14 dni od otrzymania towaru  jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach Promocji na odpowiednio inny  produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej. Powyższe uprawnienie nie dotyczy produktów po poprawkach krawieckich.W przypadku gdy Uczestnik Promocji dokonuje wymiany zakupionego produktu na inny produkt tego samego rodzaju o aktualnej cenie detalicznej brutto wyższej niż cena zakupionego produktu, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy ceną wymienianego zakupionego towaru, a ceną towaru, na który w/w towar jest wymieniany.

 

11.Promocja obowiązuje od dnia 08.03.2017 r. do odwołania.

 

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem  pkt 4  niniejszego regulaminu.


13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vistula.pl.

 
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.                                         

 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.


16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2017 roku. 

 

 

Kraków, dnia 08.03.2017 r.

 

trigger
Dodatkowe -20% na wybrane produkty z wyprzedaży Vistula garnitury marynarki kurtki płaszcze
Dodatkowe -20% na wybrane produkty z wyprzedaży - Vistula - garnitury marynarki kurtki płaszcze
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam