Regulamin promocji "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%"Jak skorzystać z promocji "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%"?

1. Promocja "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%" dotyczy wyłącznie oznaczonych emblematem "Dodatkowe -30%" przecenionych produktów z zakładki http://vistula.pl/sale-vst 


2. Z zakładki http://vistula.pl/sale-vst dodaj do koszyka przynajmniej jeden oznaczony emblematem „Dodatkowe -30%” dowolny przeceniony produkt.


3. Gotowe! Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu, o którym mowa w pkt. 2 zostanie obniżona o 30%.


4. Promocja "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%" nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).


5. Na produkty zakupione w ramach promocji "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%" nie obowiązuje darmowa dostawa.


6. Promocja "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%" obowiązuje od dnia 31.10.2016 r. do dnia 07.11.2016 r. do godz. 23.59.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU >>

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%" (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).


2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.vistula.pl.


3. Promocja dotyczy wyłącznie oznaczonych emblematem "Dodatkowe -30%" przecenionych produktów z zakładki http://vistula.pl/sale-vst


4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w sklepie internetowym www.vistula.pl transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego oznaczonego emblematem „Dodatkowe -30%” przecenionego produktu z zakładki http://vistula.pl/sale-vst. Cena każdego zakupionego produktu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona o 30%.


5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 


6. Rabat, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu udzielany jest od obowiązującej po przecenie ceny detalicznej brutto kupowanego produktu. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji. Klient nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Klient ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.


7. Na produkty zakupione w ramach promocji "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%" nie obowiązuje darmowa dostawa.


8. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.


9. Promocja "Dodatkowe -30% na Ofertę Specjalną do -50%" obowiązuje od dnia 31.10.2016 r. do dnia 07.11.2016 do godz. 23:59.


10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.


11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl


12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.


13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.


14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2016.

 

Kraków, dnia 31.10.2016 r.

 

 

 

trigger
Dodatkowe -20% na Ofertę Specjalną do -70% garnitury marynarki kurtki płaszcze Vistula
Dodatkowe -20%na Ofertę Specjalną do -70% garnitury marynarki kurtki płaszcze Vistula
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam