Regulamin promocji Druga kurtka, płaszcz lub marynarka GRATIS

Jak skorzystać z promocji „Druga kurtka, płaszcz lub marynarka gratis”?


1. Promocja "Druga kurtka, płaszcz lub marynarka gratis” dotyczy wyłącznie oznaczonych emblematem ,,Druga gratis” marynek w cenach detalicznych brutto z zakładki Marynarki (link do oferty vistula.pl/marynarki) oraz kurtek i płaszczy w cenach detalicznych brutto z zakładki Kurtki/płaszcze (link do oferty vistula.pl/kurtki-i-plaszcze).
2. Z oferty marynarek z zakładki Marynarki (link do oferty vistula.pl/marynarki) lub kurtek i płaszczy z zakładki Kurtki/płaszcze (link do oferty vistula.pl/kurtki-i-plaszcze) dodaj do koszyka dwa dowolne produkty oznaczone emblematem „Druga gratis” w regularnych cenach detalicznych brutto, wpisz kod rabatowy: GRATIS2 i potwierdź klikając SPRAWDŹ.
3. Gotowe! Za zestaw składający się z dwóch produktów, o których mowa w pkt 2 zapłacisz : za droższy produkt jego regularną cenę detaliczną brutto, a za tańszy produkt 0,01zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów, o których mowa w pkt 2 o tej samej regularnej cenie detalicznej brutto cena sprzedaży tylko jednego z nich zostanie automatycznie zmieniona na 0,01 zł. 
4. Promocja "Druga kurtka, płaszcz lub marynarka gratis” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). 
5. Promocja "Druga kurtka, płaszcz lub marynarka gratis” obowiązuje od dnia 02.09.2016 r. do odwołania.

Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją, tj. odpowiednio inną dowolną marynarkę, kurtkę lub płaszcz w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

PRZEJDŹ DO SKLEPU >>


Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Druga kurtka, płaszcz lub marynarka prawie gratis” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.vistula.pl.
3. Promocja dotyczy wyłącznie marynek oznaczonych emblematem ,,Druga gratis” w regularnych cenach detalicznych brutto z zakładki Marynarki (link do oferty vistula.pl/marynarki) oraz kurtek i płaszczy oznaczonych emblematem ,,Druga gratis” w regularnych cenach detalicznych brutto z zakładki Kurtki/płaszcze (link do oferty vistula.pl/kurtki-i-plaszcze)
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w sklepie internetowym www.vistula.pl transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,, Druga gratis” w regularnych cenach detalicznych brutto z oferty marynarek z zakładki Marynarki (link do oferty vistula.pl/marynarki) oraz płaszczy i kurtek z zakładki Kurtki/płaszcze (link do oferty vistula.pl/kurtki-i-plaszcze) oraz wpisze kod rabatowy: GRATIS2.
5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu zestawu składającego się z dwóch produktów, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu : droższej marynarki/kurtki/płaszcza w regularnej cenie detalicznej brutto danego produktu, zaś tańszej marynarki/ kurtki/płaszcza za cenę 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu o tej samej regularnej cenie detalicznej brutto klient jest uprawniony do zakupu za cenę 0,01 zł tylko jednego z w/w produktów. 
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
7. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji. Klient nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Klient ma prawo wyboru z której promocji chce skorzystać.
8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.
9. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu z zestawu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.
10. Promocja obowiązuje od dnia 02.09.2016 r. do odwołania.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Termin realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi. 
15. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2016 roku.

Kraków, dnia 02.09.2016 r.

trigger
garnitury kurtki płaszcze Vistula
garnitury marynarki kurtki płaszcze Vistula
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności » OK, zamykam